„ივენთს ლუქსი“ ქართულ-ფრანგული კომპანიაა, რომლის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს პრემიუმკლასის ღონისძებების ორგანიზება თბილისსა და პარიზში

  • კონცერტი
  • გამოფენა
  • პრეზენტაცია
  • მოდების ჩვენება
  • შემოქმედებითი საღამო
  • საქველმოქმედო საღამო და სხვა

კომპანია „ივენთს ლუქსი“ ძირითად პრიორიტეტს ანიჭებს ისეთი პროექტების ორგანიზებას, რომლის ფარგლებშიც ხდება ქართული კულტურის, სპორტის და გასტრონომიის პოპულარიზაცია, თანამედროვე ხელოვნების და ფოლკლორის საზღვრებს გარეთ გატანა.

ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ საერთაშორისო გამოცდილების მქონე ცნობილ ფრანგულ კომპანიასთან – Alejandra Poupel Events   https://alejandrapoupel.com, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს სადღესასწაულო საღამოებისა და სახელმწიფო პროექტების მოწყობაში.

ჩვენთვის პრიორიტეტულია ასევე საქველმოქმედო სახის ღონისძიებები.