„ივენთს ლუქსი“ ქართულ-ფრანგული კომპანიაა, რომლის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს პრემიუმკლასის ღონისძებების ორგანიზება თბილისსა და პარიზში

  • კონცერტი
  • გამოფენა
  • პრეზენტაცია
  • მოდების ჩვენება
  • შემოქმედებითი საღამო
  • საქველმოქმედო საღამო და სხვა

კომპანია „ივენთს ლუქსი“ ძირითად პრიორიტეტს ანიჭებს ისეთი პროექტების ორგანიზებას, რომლის ფარგლებშიც ხდება ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, როგორც თანამედროვე ხელოვნების ასევე ფოლკლორის საზღვრებს გარეთ გატანა.

პრიორიტეტულია საქველმოქმედო სახის ღონისძიებები.