დრო და თარიღი

3 მაისი 2019
@20:00

ადგილი

მდინარე სენა
პარიზი, საფრანგეთი