„ივენთ ლუქსი“ ქართულ-ფრანგული კომპანიაა, რომლის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს პრემიუმ კლასის ღონისძებების ორგანიზება თბილისსა და პარიზში.
 კონცერტი
 გამოფენა
 პრეზენტაცია
 მოდების ჩვენება
 შემოქმედებითი საღამო
 საქველმოქმედო საღამო და სხვ.

პრიორიტეტები: კომპანია „ივენთ ლუქსი“ ძირითად პრიორიტეტს ანიჭებს ისეთი პროექტების ორგანიზებას, რომლის ფარგლებშიც ხდება ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, როგორც თანამედროვე ხელოვნების ასევე ფოლკლორის საზღვრებს გარეთ გატანა. პრიორიტეტულია საქველმოქმედო სახის ღონისძიებები.